Το ημερολόγιο των προγραμματισμένων σεμιναρίων (company / εκπαίδευση)

Δείτε εδώ το πλήρη πρόγραμμα των σεμιναρίων...

Ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων στο laboratorio dell espresso στην bologna και μπορεί να πάρει μέρος όποιος επιθυμεί ανάλογα με το επίπεδο του.