Αφιέρομα Filicori Zecchini στο περιοδικό Snack and Coffee...