Αφιέρομα Filicori Zecchini στο περιοδικό Snack and Coffee...

horeca club typos 2014 2

horeca club typos 2014 3

horeca club typos 2014 4

horeca club typos 2014 5

horeca club typos 2014 6

horeca club typos 2014 7